Ban quản trị cần biết

LUẬT NHÀ Ở 2014

Ngày đăng 01/06/2018

Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (gọi tắt là Luật Nhà ở năm 2014 ) được Quốc Hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014, được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 08 tháng 12 cùng năm, và có hiệu...

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ 02/2016/TT-BXD VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

Ngày đăng 01/06/2018

Ngày 15-02-2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BXD về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ...

NHÂN VIÊN BAN QUẢN LÝ NHÀ CHUNG CƯ CÓ CẦN PHẢI CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ KHÔNG?

Ngày đăng 01/06/2018

Ngày nay, do yêu cầu của hệ thống pháp luật đang dần hoàn thiện về quản lý vận hành nhà chung cư , cùng với sự phát triển lớn mạnh của các đơn vị quản lý vận...

KẾ HOẠCH BẢO VỆ TRONG TÒA NHÀ CHUNG CƯ

Ngày đăng 25/05/2018

Dịch vụ bảo vệ nhà chung cư là một trong các dịch vụ quan trọng trong công tác quản lý vận hành nhà chung cư . Một công ty cung cấp dịch...

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Ngày đăng 19/05/2018

Các tòa nhà, đặc biệt là các tòa nhà chung cư mọc lên như nấm, đòi hỏi công tác quản lý vận hành tòa nhà luôn được đề cao và chú ý...

VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ

Ngày đăng 19/05/2018

So với những căn hộ tập thể những năm 80, 90 của thế kỷ trước thì chung cư hay tòa nhà bây giờ được đầu tư khang trang và hiện đại hơn rất nhiều. Đó là điều tất yếu của xu thế phát triển...

BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ TỰ QUẢN LÝ PHÍ DỊCH VỤ CHUNG CƯ ĐƯỢC KHÔNG?

Ngày đăng 19/05/2018

Theo quy định của thông tư 02/2016/TT-BXD thì Ban quản trị tòa nhà được toàn quyền quản...

QUYỀN CỦA BAN QUẢN TRỊ TRONG NHỮNG QUYẾT SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHUNG CƯ

Ngày đăng 19/05/2018

Ban quản trị nhà chung cư là một tổ chức thay mặt cho các chủ sở hữu, người đang sử dụng (cư dân) để thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung...