Bảo trì hệ thống kỹ thuật tòa nhà là một trong những hạng mục quan trọng, thiết yếu của việc quản lý tòa nhà nói chung và vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà nói riêng. Bảo trì hệ thống kỹ thuật tòa nhà là một loạt các nghiệp vụ của bộ phận kỹ thuật nhằm mục đích phòng ngừa và sửa chữa các rủi ro liên quan đến hệ thống kỹ thuật tòa nhà. Công việc thường là:

1. Các công tác vận hành, bảo trì hàng ngày:

  • Vận hành và bảo trì hệ thống kỹ thuật của dự án được thực hiện 24/24h hàng ngày bao gồm: Hệ thống Camera, hệ thống thông gió, hệ thống máy phát điện dự phòng, hệ thống điện, hệ thống thoát nước, hệ thống PCCC, hệ thống thang máy, hệ thống điều hòa thông gió, hệ thống thông tin liên lạc.

2. Các công tác vận hành, bảo trì định kỳ:

  • Bảo trì định kỳ: là hoạt động bảo trì được thực hiện theo một chu kỳ nhất định, được tổ chức và thực hiện theo một chương trình đã được hoạch định từ trước.

  • Bảo trì phòng ngừa: là hoạt động bảo trì đã được lập kế hoạch từ trước trên cơ sở thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và thực hiện theo trình tự nhất định để ngăn ngừa các hư hỏng có thể xảy ra trong quá trình hoạt động hoặc thực hiện bảo trì ngay sau khi phát hiện các hư hỏng nhẹ trước khi chúng phát triển nặng hơn.

  • Bảo trì sửa chữa: là hoạt động bảo trì được thực hiện không có kế hoạch hoặc không có thông tin trong lúc thiết bị đang hoạt động cho đến khi hư hỏng. Hoạt động bảo trì sửa chữa được thực hiện khi có hư hỏng đột xuất với mục đích phục hồi thiết bị, cơ sở vật chất về trạng thái hoạt động bình thường.

  • Bảo trì mỹ thuật: là hoạt động bảo trì được thực hiện khi cần thay đổi hay cải tiến tình trạng của thiết bị, cơ sở vật chất. Hoạt động bảo trì này thường chỉ được thực hiện nguồn kinh phí dành cho bảo trì của BQT còn dồi dào. Bảo trì mỹ thuật bao gồm các hoạt động sơn sửa, tân trang các hệ thống kỹ thuật, hạng mục xây dựng của dự án để đáp ứng các nhu cầu của cư dân, khách thuê hoặc nhằm nâng cao giá trị của tài sản.

Như vậy, bảo trì hệ thống kỹ thuật tòa nhà vô cùng quan trọng, nếu chúng ta không chăm sóc và bảo trì chúng thường xuyên dẫn đến hệ thống kỹ thuật xuống cấp, hỏng hóc và không lường trước được những rủi ro có thể xẩy đến như cháy nổ, mất nguồn, chập điện...ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sự an toàn chung của mọi người.