Tất cả tin tức

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Ngày đăng 19/05/2018

Các tòa nhà, đặc biệt là các tòa nhà chung cư mọc lên như nấm, đòi hỏi công tác quản lý vận hành tòa nhà luôn được đề cao và chú ý...

QUY TRÌNH VỆ SINH TÒA NHÀ CHUNG CƯ

Ngày đăng 15/05/2018

Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm rất nhiều dịch vụ phối hợp với nhau, trong đó có dịch vụ vệ sinh tòa nhà chung cư. Vậy quy trình vệ sinh nhà...

QUY TRÌNH TRÔNG GIỮ PHƯƠNG TIỆN TRONG NHÀ CHUNG CƯ

Ngày đăng 15/05/2018

Trông giữ phương tiện trong nhà chung cư là một trong các công tác của bộ phận an ninh tòa nhà , nằm trong dịch vụ quản lý...

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC AN NINH TÒA NHÀ CHUNG CƯ (PHẦN 2)

Ngày đăng 14/05/2018

Quy trình xử lý các sự cố khẩn cấp trong nhà chung cư về an ninh tòa nhà trong quản lý vận hành tòa nhà chung cư...

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC AN NINH TÒA NHÀ CHUNG CƯ (PHẦN 1)

Ngày đăng 14/05/2018

Quy trình triển khai công tác an ninh tòa nhà trong quản lý vận hành tòa nhà chung cư ...

QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TÒA NHÀ CHUNG CƯ

Ngày đăng 14/05/2018

Quản lý vận hành nhà chung cư gồm rất nhiều hạng mục, trong đó hạng mục quản lý tài chính nhà chung cư cũng là một hạng mục chính yếu và...

QUY TRÌNH VẬN HÀNH KỸ THUẬT TÒA NHÀ CHUNG CƯ (PHẦN 2)

Ngày đăng 14/05/2018

Quy trình vận hành kỹ thuật trong tòa nhà chung cư bao gồm các công tác vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà chuyên nghiệp, kiểm tra, bảo trì hệ...

QUY TRÌNH VẬN HÀNH KỸ THUẬT TÒA NHÀ CHUNG CƯ (PHẦN 1)

Ngày đăng 14/05/2018

Quy trình vận hành kỹ thuật tòa tòa nhà chuyên nghiệp bao gồm các công tác vận hành, kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các bộ phận...