Tất cả tin tức

TUYỂN GIÁM SÁT DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ

Ngày đăng 11/04/2018

1. Vị trí tuyển dụng : Giám sát dịch vụ 2. Yêu cầu : ...

HAI MÔ HÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ PHỔ BIẾN

Ngày đăng 10/04/2018

Sau khi dự án tòa nhà chung cư hoàn tất giai đoạn xây dựng, đi vào bàn giao để sử dụng thì cần phải có Ban quản lý tòa nhà chung cư đảm nhận công tác quản lý vận hành nhà chung...

HÀ NỘI YÊU CẦU CÁC CHỦ ĐẦU TƯ SỚM THÀNH LẬP BAN QUẢN TRỊ

Ngày đăng 10/04/2018

Thời gian qua, các quy chế, quy định của pháp luật về quản lý vận hành tòa nhà chung cư đã được bổ sung tương đối đầy đủ. Tuy nhiên công tác quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn...

MẪU SỔ TAY CƯ DÂN CƠ BẢN

Ngày đăng 17/03/2018

Sổ tay cư dân là một văn bản không thể thiếu trong mỗi tòa nhà chung cư với mục đích hướng tập thể cư dân trong tòa nhà vào một chu trình hoạt động chung, đảm bảo lối sống an toàn và...

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ HH2A GIA THỤY

Ngày đăng 14/03/2018

Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Housecare Việt Nam chính thức trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chung cư HH2A Gia Thụy từ ngày 01/07/2017. Sau đây là một vài hạng mục cơ bản...

GIẤY PHÉP QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ CHUNG CƯ

Ngày đăng 29/11/2017

Vừa mới đây, Housecare Việt Nam đã nhận được giấy phép quản lý vận hành nhà chung cư từ Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, chứng nhận công...