Những năm 90 của thế kỷ trước khi các tòa nhà chưa ra đời và phát triển rầm rộ như bây giờ thì công tác quản lý vận hành tòa nhà chưa được chú trọng hoặc có thể được nhắc đến trong một vài bộ luật nhưng chưa được quan tâm và chú ý triển khai. Hơn 1 thập kỷ qua, mọi thứ đã thay đổi, tòa nhà mọc lên như nấm, tiện ích rất nhiều mà rủi ro cũng rất lớn, kéo theo đó các quy định của pháp luật liên quan đến cũng cần được xiết chặt và thực hiện một cách nghiêm ngặt.

Một số luật và thông tư đáng chú ý:

  1. Luật đất đai
  2. Luật nhà ở
  3. Thông tư 02/2016/TT-BXD