Cư dân chung cư là người quan tâm nhiều nhất đến các loại phí và mức phí khi ở chung cư. Bởi lẽ ngoài tiền phải chi trả để có thể sở hữu hoặc thuê lại căn hộ, diện tích trong tòa nhà thì các loại phí và mức phí phải đóng trong quá trình sinh sống và làm việc tại tòa nhà cũng là điều quan trọng. Nó là một phần trong chi phí sống của họ hàng ngày. Phí dịch vụ cho cư dân phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

- Mức sống trung bình của cư dân tại địa bàn đó

- Yêu cầu chất lượng dịch vụ của đại đa số cư dân

- Mức độ đáp ứng của công ty cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Tuy nhiên đứng ở góc độ là một đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư chuyên nghiệp, kinh nghiệm lâu năm thì chúng tôi thường sẽ tính phí dịch vụ cho cư dân như sau:

1. Xem xét đến các yếu tố đã đề xuất ở trên.

2. Xem xét đến toàn bộ nguồn thu của nhà chung cư hiện thời:

- Nguồn từ việc trông giữ phương tiện trong và ngoài tòa nhà:

- Nguồn từ việc khai thác tòa nhà: cho thuê quảng cáo, cho thuê diện tích thương mại, cho thuê triển khai hạ tầng viễn thông, cho thuê khai thác các dịch vụ trong tòa nhà…

- Nguồn khác (nếu có)

Tất cả các nguồn này đều được xem xét dựa trên các tiêu chí như sự ổn định của nguồn, tiềm năng của nguồn, sự ảnh hưởng của nó đến việc khai thác tòa nhà chung cư như thế nào…

3. Xem xét đến các nguồn chi:

- Kinh phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư sẽ chính là một trong những nguồn chi quan trọng trong cơ cấu này. Giá dịch vụ sẽ được một công ty quản lý vận hành nhà chung cư chuyên nghiệp xây dựng và đề xuất. Nó sẽ dùng để:

+ Chi trả toàn bộ chi phí nhân sự cho ban quản lý tòa nhà, bao gồm nhân sự bộ phận quản lý, hành chính, tài chính, vệ sinh, bảo vệ, kỹ thuật…

+ Chi trả toàn bộ chi phí văn phòng cho văn phòng Ban quản lý

+ Chi trả chi phí khấu hao máy móc, công cụ dụng cụ, hóa chất và các vật tư tiêu hao khác trong quá trình quản lý vận hành tòa nhà

+ Chi trả chi phí quản lý của Công ty quản lý vận hành tòa nhà

+ Chi trả lợi nhuận cho công ty quản lý vận hành.

+ Một số nguồn chi khác (nếu có).

Cách tính kinh phí quản lý vận hành tòa nhà được quy định rõ tại Điều 31 của Thông tư 02/2016/TT-BXD.

- Chi cho hoạt động của khu chung cư:

+ Chi tập huấn PCCC chung cư hàng năm

+ Chi sửa chữa nhỏ của khu nhà (sửa chữa lớn trích từ quỹ bảo trì)

+ Chi vận chuyển và xử lý rác thải của khu nhà

+ Chi tiêu hao năng lượng: điện, nước trong khu nhà

+ Chi lập các quỹ khác (nếu có)

4.  Xác định giá dịch vụ cho cư dân

Sau khi tổng hợp nguồn thu và nguồn chi của tòa nhà, chúng ta thường đem so sánh tổng quan giữa 2 nguồn, chắc chắn nguồn chi đang lớn hơn nguồn thu của tòa nhà. Và phần chênh lệch đó sẽ được bù bằng phí dịch vụ của cư dân sinh sống và làm việc trong tòa nhà.

Căn cứ vào thông tư 02/2016/TT-BXD, giá dịch vụ được tính trên mỗi mét vuông (M2) diện tích sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư (xác định theo diện tích thông thủy). Đối với tòa nhà hỗn hợp thì giá dịch vụ được xác định theo Mục 3 Điều 30 của thông tư 02/2016/TT-BXD.

Tuy về mặt định lượng là như vậy nhưng một đơn vị quản lý vận hành tòa nhà kinh nghiệm lâu năm luôn tìm mọi cách để tư vấn cho khách hàng là các chủ đầu tư, ban quản trị tòa nhà, nhằm khai thác tòa nhà chung cư hiệu quả và an toàn để có thể gia tăng nguồn thu cho tòa nhà. Đó là cơ sở, điểm mấu chốt để tiến đến giảm giá dịch vụ cho cư dân.

xem thêm:"ban quản trị chung cư có tự quản lý phí dịch vụ chung cư được hay không?"