Dịch vụ bảo vệ an ninh tòa nhà là một trong những dịch vụ thiết yếu, quan trọng trong hoạt động quản lý tòa nhà.

1. Mục đích:

- Đảm bảo an toàn về tài sản.

- Đảm bảo an toàn về con người.

- Nắm bắt tình hình, diễn biến về an ninh an toàn xung quanh khu vực tòa nhà và bên trong tòa nhà một cách nhanh chóng.

- Báo cáo các diễn biến xấu kịp thời.

- Chủ động phối kết hợp và góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa và xử lý các rủi ro liên quan.

2. Công việc cụ thể hàng ngày:

- Kiểm soát khách ra vào tòa nhà:

Tòa nhà, đặc biệt là các tòa nhà thương mại thường rất đông lượng khách ra vào. Điều này là một thách thức, khó khăn trong công việc của bộ phận bảo vệ nói riêng và công tác quản lý tòa nhà nói chung. 

+ Ghi chép và thu thập thông tin đầy đủ về khách ra vào tòa nhà.

+ Lưu trữ toàn bộ giấy tờ tùy thân của khách.

+ Thông báo cho người cần liên hệ, làm việc (chủ nhà, khách thuê trọ, thuê văn phòng) thông tin người cần gặp.

+ Quan sát khách ra vào tòa nhà một cách đầy đủ và thận trọng, kịp thời ngăn chặn những trường hợp khả nghi, gây mất an toàn, ảnh hưởng đến an ninh tòa nhà nói chung.

- Trông giữ xe các loại:

Bộ phận an ninh bảo vệ phụ trách hoàn toàn việc trông giữ các loại xe bao gồm xe đạp, xe điện, xe máy, xe ô tô...:

+ Sắp xếp xe đảm bảo các tiêu chí đẹp mắt, gọn gàng nhưng phải an toàn cho công tác cứu nạn, cứu hộ nếu tòa nhà xẩy ra rủi ro.

+ Phân luồng xe ra vào một cách nhịp nhàng, tránh ách tắc giao thông, gây cản trở cho quá trình di chuyển của khách hoặc kiểm soát của bảo vệ.

+ Đảm bảo an toàn cho các loại xe như tránh va chạm, xây sát hoặc cháy nổ. trộm cắp.

+ Đảm bảo sự công bằng cho các loại xe, các loại vé khác nhau.

- Kiểm soát tài sản chung tòa nhà:

Tài sản tòa nhà là một trong những danh mục tài sản quan trọng, nó là tài sản chung, tài sản công cộng nên nó càng được ưu tiên bảo vệ. Bảo vệ tài sản công cộng tốt góp phần quan trọng, thiết yếu trong quá trình quản lý và vận hành tòa nhà. Việc bảo vệ ở đây bao hàm cả bảo vệ không mất cắp, mất trộm máy móc và bảo vệ việc phá hoại, nghịch ngợm dẫn đến hỏng hóc, trục trặc.

- Kiểm soát các đội thợ ra vào tòa nhà:

Trong một tòa nhà, việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống của tòa nhà cũng như của các cá nhân, gia đình, tổ chức hoạt động trong tòa nhà diễn ra thường xuyên liên tục. Vì thế, việc xây dựng quy trình và thực hiện đúng, đủ quy trình kiểm soát các đội thợ ra vào tòa nhà là phần việc của ban quản lý nói chung và của bộ phận an ninh bảo vệ nói riêng. 

+ Quản lý các nhà thầu ra vào tòa nhà: đăng ký thông tin nhà thầu, tài sản mang ra và mang vào tòa nhà, tiến độ làm việc của các nhà thầu.

+ Quản lý và giám sát thi công các nhà thầu với mục đích không làm ảnh hưởng đến hệ thống chung của tòa nhà như hệ thống thang máy hay PCCC.

+ Phối kết hợp với chủ nhà, chủ văn phòng, người thuê, chủ đầu tư trong việc giải quyết các phát sinh liên quan trong quá trình sửa chữa, thi công của các nhà thầu.

- Phối kết hợp với Ban quản lý tòa nhà và các bộ phận liên quan trong quá trình kiểm soát và giải quyết các sự cố liên quan đến an toàn của tòa nhà.

- Tham gia hỗ trợ đắc lực cho ban quản lý trong cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xẩy ra.

- Tham gia tập huấn và thực thi công việc phòng chống cháy nổ tại dự án.