Ban quản lý tòa nhà không chỉ đơn giản là vận hành tòa nhà trơn tru, nhịp nhàng, ăn khớp mà còn đảm bảo an toàn về tài sản và con người cho cả tòa nhà đó. Do đó, trình độ chuyên môn các cán bộ của ban quản lý tòa nhà phải chắc, phải sâu thì mới có thể xử lý các sự cố khẩn cấp trong nhà chung cư một cách triệt để và hiệu quả. Dịch vụ đào tạo này ra đời trên nhu cầu hết sức thiết thực đó. Chúng tôi cũng có lộ trình đào tạo riêng cho cán bộ quản lý hoặc nhân viên các bộ phận.

- Đào tạo trưởng ban/giám đốc ban quản lý tòa nhà

- Đào tạo quản lý các bộ phận: hành chính, kế toán, kỹ thuật, bảo vệ, vệ sinh…về kỹ năng quản lý, quản trị nhân sự

- Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từng bộ phận: hành chính, kế toán, kỹ thuật, bảo vệ, vệ sinh

- Đào tạo kỹ năng giao tiếp khách hàng

Với mục đích nâng cao năng lực và kỹ năng chuyên môn, chúng tôi thiết kế khóa học một cách chi tiết, cụ thể, cầm tay chỉ việc, giải quyết mọi thắc mắc đến tận cùng của vấn đề.