Quản lý tài chính tòa nhà không khó đối với người làm nghề kế toán chuyên nghiệp nhưng đối với các thành viên ban quản trị, nếu không có chuyên môn nghiệp vụ kế toán hoặc sẽ khó khăn hơn nữa, nếu quý vị không có chuyên môn về quản lý tòa nhà.

Chúng tôi xin giới thiệu gói dịch vụ tư vấn quản lý tài chính dành cho tòa nhà như sau :

- Khảo sát nguồn thu, nguồn chi

- Xây dựng quy trình thu chi rõ ràng, phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm minh bạch phù hợp với đặc trưng và tiêu chí của từng tòa nhà.

- Hướng dẫn thực hiện đầy đủ, thậm chí đào tạo chuyển giao nhân sự (nếu cần).

- Thiết kế mẫu biểu, chứng từ chi tiết

- Hướng dẫn sao lưu, tra cứu đầy đủ, khoa học