Vừa mới đây, Housecare Việt Nam đã nhận được giấy phép quản lý vận hành nhà chung cư từ Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, chứng nhận công ty chúng tôi có đủ điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

giấy phép quản lý vận hành nhà hcung cư Housecare Việt Nam