Thời gian qua, các quy chế, quy định của pháp luật về quản lý vận hành tòa nhà chung cư đã được bổ sung tương đối đầy đủ. Tuy nhiên công tác quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, chưa thực sự đạt hiệu quả. Một trong các vấn đề bất cập, là nguyên nhân của nhiều tranh chấp, khiếu kiện giữa chủ đầu tư và người sử dụng căn hộ chung cư, các chủ sở hữu căn hộ chung cư là vấn đề tranh chấp quyền lợi, do các chủ đầu tư chậm thành lập Ban quản trị nhà chung cư gây nên.

Để khắc phục tình trạng trên, cũng như nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành chỉ thị yêu cầu các chủ đầu tư phải tổ chức Hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị ngay khi đủ điều kiện, bàn giao hồ sơ nhà chung cư và kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BXD và pháp luật về nhà ở.

 

1. Tình trạng chậm trễ thành lập Ban quản trị nhà chung cư

2. Chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội

 

1. Tình trạng chậm trễ thành lập Ban quản trị nhà chung cư

 

Theo UBND thành phố Hà Nội cho biết, phần lớn các chủ đầu tư dự án nhà chung cư trên địa bàn thành phố hiện nay còn chậm trễ trong việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư, chậm thành lập Ban quản trị nhà chung cư, từ đó chậm trễ trong việc bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư. Điều này dẫn đến nhiều bất đồng giữa chủ đầu tư dự án và người sở hữu, người sử dụng căn hộ chung cư. Bên cạnh đó, tình trạng tranh chấp giữa các chủ đầu tư và các chủ sử hữu căn hộ chung cư về phần diện tích thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư diễn ra khá thường xuyên, cùng với tình trạng thu phí dịch vụ không đúng quy định tại một số nhà chung cư.

Tình trạng này diễn ra bởi sau khi dự án nhà chung cư được bàn giao đi vào sử dụng, chủ đầu tư dựa án vẫn tiếp tục nắm quyền quản lý vận hành tòa nhà chung cư, hoặc ủy quyền cho đơn vị trực thuộc quản lý vận hành nhà chung cư mà không thành lập Ban Quản trị nhà chung cư. Thêm vào đó, người dân không nắm rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình, không hiểu rõ lợi ích của việc thành lập Ban quản trị nên chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề này.

 

2. Chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội

 

Trước hết, UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đúng các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình được quy định tại Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD. Yêu cầu các chủ đầu tư ngay khi đủ điều kiện (trong vòng 12 tháng từ khi bàn giao dựa án nhà chung cư đi vào sử dụng và có đủ 50% số căn hộ được bàn giao cho các chủ sở hữu căn hộ chung cư sử dụng) thì phải tổ chức ngay Hội nghị nhà chung cư, thành lập Ban quản trị nhà chung cư, bàn giao hồ sơ nhà chung cư, thu và bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã nơi có nhà chung cư, UBND thành phố yêu cầu UBND quận, huyện có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương trong việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư của chủ đầu tư cho Ban quản trị; quyết toán số liệu và bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư giữa chủ đầu tư và Ban quản trị. Đồng thời, UBND cấp quận, huyện cần thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật.

Đối với UBND các xã, phường, thị trấn nơi có nhà chung cư, UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường tổ chức Hội nghị nhà chung cư khi Chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư khi đã đủ điều kiện, hoặc đã tổ chức Hội nghị nhưng không đủ số lượng người tham gia theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD.