Hệ thống điều hòa thông gió ở các tòa nhà cao tầng ở quy mô rộng và hiện đại được hiểu là hệ thống điều hòa cho tòa văn phòng, nhằm điều chỉnh nhiệt độ và phòng chống rủi ro bên trong tòa nhà. Tuy nhiên, với mục đích cung cấp cho cư dân chung cư và ban quản trị tòa nhà cũng như chủ đầu tư thông tin chi tiết về

hành khi có hỏa hoạn như:

- Hệ thống hút khói hành lang.
- Hệ thống tạo áp cho thang thoát hiểm ( thang bộ ).
- Hệ thống tạo áp cho thang máy và thang máy cứu hộ.
- Hệ thống hút khói tầng để xe.

Các hệ thống này nhằm bảo đảm thời gian cho cư dân sơ tán khỏi khu vực xảy ra sự cố đồng thời giúp lực lượng cứu hỏa, cứu hộ mau chóng tiếp cận và xử lý sự cố.