Trong thời gian qua, việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư tái định cư trên địa bàn thành phố đã nhiều lần được kiểm tra, giám sát và được UBND thành phố chỉ đạo giải quyết, nhưng vấn đề này vẫn còn tồn tại nhiều bất cập cần được khắc phục.

1. Quỹ bảo trì 2% được sử dụng không rõ ràng, minh bạch

2. Chậm thành lập các Ban quản trị nhà chung cư

3. Nhiều tòa nhà chưa bàn giao được diện tích sử dụng chung

4. Chất lượng nhà chung cư chưa đáp ứng được nhu cầu người dân

1. Quỹ bảo trì 2% được sử dụng không rõ ràng, minh bạch

Quỹ bảo trì được sử dụng để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, bao gồm bào trì định kì, sửa chữa đột xuất, nhằm duy trì chất lượng chung cư. Theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ, bên mua và bên bán đều có trách nhiệm đóng góp khoản tiền 2% đối với phần sử hữu riêng của mình để phục vụ cho việc bảo trì phần sở hữu chung trong nhà chung cư.

Tuy nhiên, tại nhiều chung cư tái định cư hiện nay, quỹ bảo trì được sử dụng không rõ ràng, khiến nhiều cư dân bất bình. Nhiều người thậm chí còn không biết đến khoản tiền này, không biết quỹ bảo trì của tòa nhà chung cư nơi mình đang sinh sống có bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, đã được sử dụng vào việc gì,… Tình trạng này tiếp diễn có thể từ các nguyên nhân như:

- Chủ đầu tư chưa bàn giao khoản kinh phí này cho Ban Quản trị và không thông báo cho cư dân thông tin về khoản tiền này

- Tòa nhà chung cư chưa có Ban Quan trị nên chưa có đơn vị tiếp nhận kinh phí bảo trì

- Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư không quy định rõ ràng về trách nhiệm của các bên liên quan đến khoản kinh phí này

Để khắc phục tình trạng này, người mua căn hộ chung cư nên rà soát kỹ hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, yêu cầu chủ đầu tư chỉnh sửa hợp đồng nếu trong hợp đồng không quy định hoặc quy định không rõ ràng về khoản kinh phí này. Bên cạnh đó, khi có đủ điều kiện để tổ chức thì cư dân chung cư cần yêu cầu chủ đầu tư tổ chức Hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban Quản trị nhà chung cư.

 

2. Chậm thành lập các Ban quản trị nhà chung cư

 

Như đã nói ở trên, việc chậm trễ thành lập các Ban quản trị nhà chung cư tại các khu chung cư tái định cư không những gây khó khăn trong việc tiếp nhận khoản quỹ bảo trì nhà chung cư 2%, mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý, vận hành nhà chung cư tái định cư. Việc này dẫn đến tình trạng nhiều tranh chấp, vướng mắc, khiếu kiện xảy ra do tranh chấp quyền lợi giữa chủ đầu tư và người sử dụng căn hộ chung cư, giữa người sử dụng căn hộ chung cư và các nhà thầu thi công, nhà thầu dịch vụ,… Do vậy, đối với các tòa nhà chung cư tái định cư, việc nhanh chóng thành lập Ban quản trị nhà chung cư là rất cần thiết.

 

3. Nhiều tòa nhà chưa bàn giao được diện tích sử dụng chung

 

Nhiều tòa nhà chung cư tái định cư trong thành phố còn để trống rất nhiều căn hộ, điều này gây lãng phí rất lớn. Bên cạnh đó, nhiều tòa nhà đã phân định rõ diện tích sử dụng chung – riêng nhưng đến nãy vẫn chưa bàn giao được diện tích sử dụng chung.

Diện tích sử dụng chung của nhà chung cư thường gồm có:

  • Phần diện tích còn lại ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật nhà ở năm 2014; nhà sinh hoạt cộng đồng của nhà chung cư.
  • Không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung trong nhà chung và các phần khác không thuộc phần sở hữu riêng
  • Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng được kết nối với nhà chung cư đó, trừ hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng vào mục đích công cộng hoặc thuộc diện phải bàn giao cho Nhà nước hoặc giao cho chủ đầu tư quản lý
  • Các tiện ích công cộng trong khu vực nhà chung cư nhưng không thuộc diện đầu tư xây dựng để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho Nhà nước, bao gồm sân chung, vườn hoa, công viên và các công trình khác được xác định trong nội dung của dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phê duyệt.

Việc chưa bàn giao diện tích sử dụng chung của nhà chung cư sẽ dẫn đến không rõ ràng, minh bạch về tài chính. Thêm vào đó, phần diện tích này khi chưa được bàn giao sẽ không được quan tâm đúng mức, không được bảo trì, sửa chữa kịp thời dẫn đến chất lượng nhà chung cư tái định cư xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu của người dân.

 

4. Chất lượng nhà chung cư chưa đáp ứng được nhu cầu người dân

 

Phần lớn các nhà chung cư tái định cư trong thành phố đã được xây dựng từ nhiều năm, có những tòa nhà đã xây dựng được hơn mười năm, nhiều tòa không có tầng hầm và diện tích kinh doanh ở tầng 1. Có những tòa nhà chung cư tái định cư được xây dựng với chất lượng kém, nay đã xuống cấp, hư hỏng trầm trọng.

Bên cạnh việc xuống cấp về chất lượng xây dựng, phần lớn các nhà chung cư tái định cư đều không đáp ứng đủ yêu cầu về PCCC, hoặc trang thiết bị PCCC đã lạc hậu, lỗi thời, khiến vấn đề an toàn không được đảm bảo.

Để khắc phục tình trạng này, Ban quản trị nhà chung cư cần đề xuất, kiến nghị với chủ đầu tư và UBND thành phố nhằm xem xét, hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các tòa nhà chung cư tái định cư để nâng cao chất lượng, đáp ứng được nhu cầu người dân.