Ngày nay, do yêu cầu của hệ thống pháp luật đang dần hoàn thiện về quản lý vận hành nhà chung cư, cùng với sự phát triển lớn mạnh của các đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư chuyên nghiệp, nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về quản lý vận hành nhà chung cư ngày càng tăng. Thêm vào đó, để hoạt động trong lĩnh vựa này, các công ty cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư chuyên nghiệp cần có giấy phép quản lý vận hành nhà chung cư. Vậy các nhân viên ban quản lý tòa nhà uy tín  có cần phải có giấy chứng nhận quản lý vận hành tòa nhà không?

xem thêm: "quy trình xin cấp giấy phép quản lý vận hành nhà chung cư"

1. Mẫu giấy chứng nhận quản lý vận hành nhà chung cư

Giấy chứng nhận quản lý vận hành nhà chung cư là một cách gọi khác của giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, được cấp cho các cá nhân đã hoàn thành khóa học trên. Theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư, tại Điều 2 Chương I nêu rõ các đối tượng áp dụng chương trình đào tạo, bồi dưỡng này gồm có:

- Các cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 105 Luật Nhà ở 2014.

- Các thành viên Ban quản trị nhà chung cư.

- Các cá nhân khác có nhu cầu.

NHÂN VIÊN BAN QUẢN LÝ NHÀ CHUNG CƯ CÓ CẦN PHẢI CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ KHÔNG?

2. Vì sao cần có giấy chứng nhận quản lý vận hành nhà chung cư?

- Đảm bảo nhân sự tham gia quản lý vận hành nhà chung cư có kiến thức và chuyên môn: công tác quản lý vận hành nhà chung cư là sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của nhiều bộ phận khác nhau, rất phức tạp như vận hành, bảo trì hệ thống kỹ thuật tòa nhà an toàn, vệ sinh nhà chung cư, quản lý tài chính, quản lý rủi ro,.... Do vậy các nhân viên, cán bộ làm việc trong các ban quản lý nhà chung cư, các bộ phận của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư cần có kiến thức vững vàng không chỉ trong chuyên môn của bộ phận mình, mà còn cần có kiến thức tổng quát về quản lý vận hành nhà chung cư, để có thể phối hợp cùng các bộ phận khác, nhằm vận hành tòa nhà một cách trơn tru, hiệu quả.

- Nâng cao uy tín, năng lực hoạt động của cá nhân và doanh nghiệp: giấy chứng nhận quản lý vận hành nhà chung cư của các nhân viên ban quản lý tòa nhà sẽ là minh chứng rõ ràng cho năng lực hoạt động trong lĩnh vực này của cá nhân người đó, đồng thời cho thấy sự chuyên nghiệp của đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư uy tín.

- Quản lý rủi ro nhà chung cư: việc bắt buộc các nhân sự tham gia trong quá trình quản lý vận hành nhà chung cư phải có trình độ chuyên môn tương ứng với vị trí công tác, và phải có giấy chứng nhận quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại các Thông tư, Quyết định của Nhà nước là nhằm mục đích đảm bảo cho các tòa nhà cao tầng được vận hành một cách chuyên nghiệp, quản lý tốt các quy trình liên quan, giảm thiểu và quản lý rủi ro một cách hiệu quả, tránh những sự cố khống đáng có.

- Bảo toàn và nâng cao giá trị nhà chung cư: việc tham dự chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư giúp cho các công ty quản lý vận hành nhà chung cư chuyên nghiệp, các ban quản lý tòa nhà quản lý và vận hành tòa nhà một cách an toàn, chuyên nghiệp; điều này sẽ góp phần nâng cao tuổi thọ và giá trị của tòa nhà trong mắt khách hàng, giúp tối đa hóa khai thác giá trị nhà chung cư.

Do vậy, việc hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và nhận được giấy chứng nhận quản lý vận hành nhà chung cư, đối với các cá nhân làm việc tại các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của các công ty quản lý vận hành nhà chung cư chuyên nghiệp và các thành viên Ban quản trị tòa nhà, trước tiên là một biểu hiện của việc chấp hành các quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh hoạt động của mình, cụ thể là hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư chất lượng; sau đó là một cách để trau dồi, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân các đối tượng tham gia khóa đào tạo, nhằm nâng cao hiểu biết về ngành nghề này, và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để hoạt động, làm việc hiệu quả hơn.