Ngày 15-02-2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BXD về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 02-04-2016. Ban hành kèm theo thông tư này là Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Đây có thể nói là những quy định cơ bản nhất của Nhà nước về sử dụng và quản lý vận hành nhà chung cư, bên cạnh đó còn có Luật đất đai, Luật Nhà ở 2014 và các quy định, nghị định khác của chính phủ, đang dần hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.