Tin tuyển dụng

TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN CHO TÒA NHÀ

Ngày đăng 03/07/2018

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kỹ thuật cơ điện 2. Yêu cầu: ...

TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ SƯ TRƯỞNG CHO TÒA NHÀ

Ngày đăng 03/07/2018

1. Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư trưởng tòa nhà 2. Yêu cầu: ...

TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG CHO BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Ngày đăng 03/07/2018

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Văn phòng 2. Yêu cầu: -...

TUYỂN NHÂN VIÊN THU NGÂN CHO BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Ngày đăng 29/06/2018

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Thu ngân 2. Yêu cầu: ...

TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN CHO BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Ngày đăng 29/06/2018

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên lễ tân tòa nhà 2. Yêu cầu: - Tuổi đời: 18-25 ...

TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ CHO TÒA NHÀ

Ngày đăng 29/06/2018

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bảo vệ tòa nhà 2. Yêu cầu: ...

TUYỂN NHÂN VIÊN VỆ SINH CHO TÒA NHÀ

Ngày đăng 29/06/2018

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên vệ sinh 2. Yêu cầu: - Tuổi đời: trên 18 ...

TUYỂN CA TRƯỞNG ĐỘI BẢO VỆ

Ngày đăng 29/06/2018

1.Vị trí tuyển dụng : Ca trưởng đội bảo vệ 2. Yêu cầu : ...