Quản lý chung cư

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN QUAN TRỌNG TRONG TÒA NHÀ CHUNG CƯ

Ngày đăng 19/06/2018

Hệ thống cơ điện trong tòa nhà chung cư bao gồm hai phần: phần cơ và phần điện. hệ thống cơ điện còn có thể gọi là hệ thống kỹ thuật thiết yêu và quan trọng của tòa nhà. ...

KẾ HOẠCH VỆ SINH KHU CHUNG CƯ

Ngày đăng 30/05/2018

Vệ sinh nhà chung cư nhằm đảm bảo môi trường trong và ngoài tòa nhà theo tiêu chuẩn: xanh, sạch, đẹp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và sự an toàn cho cư dân chung cư ...

KẾ HOẠCH BẢO TRÌ HỆ THỐNG KỸ THUẬT CHUNG CƯ

Ngày đăng 30/05/2018

Bảo trì hệ thống kỹ thuật tòa nhà là một trong những hạng mục quan trọng, thiết yếu của việc quản lý vận hành nhà chung cư ...

QUY TRÌNH VỆ SINH TÒA NHÀ CHUNG CƯ

Ngày đăng 15/05/2018

Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm rất nhiều dịch vụ phối hợp với nhau, trong đó có dịch vụ vệ sinh tòa nhà chung cư. Vậy quy trình vệ sinh nhà...

QUY TRÌNH TRÔNG GIỮ PHƯƠNG TIỆN TRONG NHÀ CHUNG CƯ

Ngày đăng 15/05/2018

Trông giữ phương tiện trong nhà chung cư là một trong các công tác của bộ phận an ninh tòa nhà , nằm trong dịch vụ quản lý...

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC AN NINH TÒA NHÀ CHUNG CƯ (PHẦN 2)

Ngày đăng 14/05/2018

Quy trình xử lý các sự cố khẩn cấp trong nhà chung cư về an ninh tòa nhà trong quản lý vận hành tòa nhà chung cư...

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC AN NINH TÒA NHÀ CHUNG CƯ (PHẦN 1)

Ngày đăng 14/05/2018

Quy trình triển khai công tác an ninh tòa nhà trong quản lý vận hành tòa nhà chung cư ...

QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TÒA NHÀ CHUNG CƯ

Ngày đăng 14/05/2018

Quản lý vận hành nhà chung cư gồm rất nhiều hạng mục, trong đó hạng mục quản lý tài chính nhà chung cư cũng là một hạng mục chính yếu và...