Quản lý chung cư

QUY TRÌNH VẬN HÀNH KỸ THUẬT TÒA NHÀ CHUNG CƯ (PHẦN 2)

Ngày đăng 14/05/2018

Quy trình vận hành kỹ thuật trong tòa nhà chung cư bao gồm các công tác vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà chuyên nghiệp, kiểm tra, bảo trì hệ...

QUY TRÌNH VẬN HÀNH KỸ THUẬT TÒA NHÀ CHUNG CƯ (PHẦN 1)

Ngày đăng 14/05/2018

Quy trình vận hành kỹ thuật tòa tòa nhà chuyên nghiệp bao gồm các công tác vận hành, kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các bộ phận...

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI THẮC MẮC CỦA CƯ DÂN CHUNG CƯ

Ngày đăng 11/05/2018

Công tác quản lý vận hành tòa nhà thường xuyên gặp hàng ngày, thậm chí là hàng giờ những thắc mắc, kiến nghị của người mua, người sở hữu, người sử dụng, người thuê, mua căn hộ, văn phòng (gọi tắt là cư dân). Quản...

QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÁC NHÀ THẦU TẠI CHUNG CƯ

Ngày đăng 11/05/2018

Trong quá trình quản lý vận hành nhà chung cư , các đơn vị quản lý vận hành không thể tránh khỏi việc các nhà thầu phụ thường xuyên hoạt động tại tòa nhà, cung cấp dịch vụ cho...

QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ LÀ GÌ? MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG

Ngày đăng 11/05/2018

Quản lý vận hành nhà chung cư là một ngành nghề kinh doanh dịch vụ mới, đang dần được xã hội công nhận. Vậy quản lý vận hành nhà chung cư là gì, mục đích và nội dung của...

QUY TRÌNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TÒA NHÀ CHUNG CƯ

Ngày đăng 11/05/2018

Quản lý hành chính tòa nhà là một phần của công tác quản lý vận hành tòa nhà , đặc biệt là tòa nhà chung cư. ...

QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TẠI CHUNG CƯ

Ngày đăng 11/05/2018

Quy trình quản lý khách hàng trong hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư được hiểu là quy trình quản lý dân cư - là chủ sở hữu, người mua, người thuê nhà tại...

ÁP DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ CHUNG CƯ

Ngày đăng 11/04/2018

Quản lý vận hành tòa nhà chung cư đang dần trở thành một ngành nghề mới trong xã hội, được pháp luật và xã hội công nhận. Cũng như các ngành nghề khác, việc phát triển trang thiết bị và phương tiện...