Quản lý tài chính tòa nhà thường ít được đề cập đến trong các bản phương án chi tiết của dịch vụ quản lý tòa nhà nhưng thực tế nó là nguồn sống còn của mỗi tòa nhà. Bởi vì trên hết, quản lý tài chính có hiệu quả, khoa học thì các hoạt động khác của việc vận hành tòa nhà mới trơn tru, hiệu quả. 

1. Quản lý các nguồn thu:

Nguồn thu từ tòa nhà sẽ thường có:

- Thu từ trông giữ xe: xe tháng, xe ngày, xe đêm.

- Thu từ phí dịch vụ: phí dịch vụ văn phòng, dịch vụ cư dân, dịch vụ thương mại, kios cho thuê.

- Thu từ khai thác mặt bằng tòa nhà: thu cho thuê diện tích đặt hệ thống kích sóng, cho thuê mặt bằng kinh doanh.

- Thu từ việc cho các nhà thầu đặt màn hình, banner, poster, stander quảng cáo.

- Thu từ các phí sửa chữa, cải tạo căn hộ, văn phòng (nếu có).

- Thu từ các khoản phạt nội quy theo quy định.

- Thu từ các khoản khác (nếu có)

Nguyên tắc thu:

- Có quy định cụ thể, rõ ràng trước khi thu.

- Có biên bản, lý do cụ thể (nếu cần) trước khi thu.

- Có phiếu thu, hóa đơn kèm theo.

- Lưu giữ chứng từ đầy đủ.

- Quản lý tiền sau thu chặt chẽ, đầy đủ.

2. Quản lý các nguồn chi:

Việc cân đối các khoản chi để hoạt động vận hành được diễn ra trơn tru, khớp nối là rất quan trọng. Mục tiêu lâu dài đặt ra là cần tiết kiệm mà vẫn hiệu quả. Các nguồn chi sẽ thường bao gồm:

- Chi phí nhân sự:

+ Chi lương nhân viên các bộ phận như Trưởng ban quản lý tòa nhà, lễ tân, kế toán, hành chính, bảo vệ, vệ sinh...

+ Chi thưởng các bộ phận.

+ Chi khấu hao đồng phục kèm theo.

+ Chi các chế độ ốm đau, thai sản, công đoàn theo quy định.

+ Chi trả lương các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

- Chi phí khấu hao máy móc, hóa chất, Công cụ dụng cụ làm việc các bộ phận:

+ Văn phòng Ban quản lý.

+ Kỹ thuật tòa nhà.

+ An ninh bảo vệ.

+ Dịch vụ vệ sinh duy trì tòa nhà.

- Chi phí hoạt động trong 1 tháng:

+ Mua dầu chạy máy phát điện định kỳ.

+ Chi trả tiền nước hàng tháng.

+ Chi trả tiền điện hàng tháng.

+ Chi chăm sóc cây xanh.

+ Chi vận chuyển và xử lý rác thải

- Chi phí để trích quỹ dành hoạt động trong 1 năm:

+ Chi lập quỹ Thiếu Nhi.

+ Chi lập quỹ Người Cao Tuổi.

+ Chi lập quỹ trang trí Lễ, Tết.

+ Chi lập quỹ để sửa chữa, thay thế những hỏng hóc nhỏ.

+ Chi lập quỹ làm phòng cháy chữa cháy.

+ Chi lập quỹ hoạt động cho tổ dân phố (nếu có).

+ Chi lập quỹ hoạt động chung của tòa nhà (nếu có).

+ Chi lập quỹ ngoại giao (nếu có).

Tất cả các nguồn chi cần có:

- Dự toán trước hoặc tờ trình đã được phê duyệt đầy đủ.

- Kèm theo những biên bản, giấy tờ, chứng từ đầy đủ, chi tiết.

- Công tác tổng hợp, lưu giữ số liệu và chừng từ cần cẩn trọng, ngăn nắp.

- Hàng tháng có báo cáo các bên chi tiết theo yêu cầu.

Về mặt nghiệp vụ kế toán, quản lý tài chính tòa nhà cũng cần đầy đủ các bước, nguyên tắc như hạch toán một công ty thu nhỏ. Do đó, việc cân đối thu- chi sao cho không bị bội chi rất quan trọng để hoạt động của tòa nhà được diễn ra một cách thuận lợi, hiệu quả.