Quỹ bảo trì nhà chung cư là một khoản tiền lớn, được sử dụng để bảo trì phần sở hữu chung của chung cư. Tuy nhiên, hiện nay đang diễn ra rất nhiều bất cập trong công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư, gây bức xúc rất lớn cho cư dân chung cư. Bởi lẽ, khoản kinh phí này được trích từ 2% giá bán mỗi căn hộ chung cư, tổng giá trị có thể lên đến hàng chục tỷ đồng,nhưng nếu Ban quản trị nhà chung cư không quản lý tài chính tòa nhà hiệu quả, quản lý sử dụng nguồn quỹ bảo trì này công khai, minh bạch, sẽ rất dễ dẫn đến bức xúc cho cư dân.

Theo Điều 36 Thông tư 02/2016/TT-BXD, quỹ bảo trì nhà chung cư được chủ đầu tư tạm quản lý khi nhà chung cư đi vào sử dụng. Sau khi hội nghị nhà chung cư lần đầu được tổ chức thành công, thành lập được Ban quản trị nhà chung cư, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao lại quỹ bảo trì nhà chung cư cho Ban quản trị tòa nhà quản lý sử dụng. Cũng tại Điều 34 của thông tư này quy định các hạng mục được sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư như sau:

- Bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở gồm:

          + Phần diện tích ngoài diện tích thuộc sở hữu riêng, nhà sinh hoạt cộng đồng của nhà chung cư;

+ Hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật chung như: hành lang, cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, lồng xả rác, … và các phần khác sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ chung cư;

- Bảo trì các hệ thống thiết bị chung gồm hệ thống thang máy, hệ thống thông gió, hệ thống cấp điện chiếu sáng, hệ thống phòng cháy chữa cháy chung cư (PCCC chung cư),… và các thiết bị khác dùng

- Bảo trì các hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng kết nối với nhà chung cư; trừ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng phải bàn giao cho Nhà nước hoặc chủ đầu tư quản lý

- Xử lý và cấy vi sinh cho hệ thống nước thải, hút bể phốt định kỳ cho nhà chung cư.

- Các hạng mục khác thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu căn hộ chung cư, theo hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc quy định của pháp luật.

Đối với các chủ sở hữu nhà chung cư ký hợp đồng mua bán, thuê căn hộ chung cư trước ngày 01/07/2006, chưa nộp kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, thì phải thông qua Hội nghị nhà chung cư để thống nhất mức đóng góp và định kỳ nộp kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư. Đối với trường hợp hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở được ký sau ngày 01/07/2006 mà trong hợp đồng không có thỏa thuận về kinh phí bảo trì thì chủ đầu tư phải đóng khoản tiền này.

Đối với phần sở hữu chung của khu kinh doanh, dịch vụ, kinh phí để bảo trì phần diện tích này chủ sở hữu khu kinh doanh, dịch vụ được tự quản lý, sử dụng, với mục đích bảo trì phần sở hữu chung của khu chức năng này.

Quỹ bảo trì nhà chung cư có thể được sử dụng để hỗ trợ tái định cư hoặc đưa vào quỹ bảo trì của nhà chung cư mới, nếu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ mà kinh phí bảo trì vẫn chưa sử dụng hết. Tuy nhiên, nguồn quỹ bảo trì nhà chung cư này không được phép sử dụng cho việc quản lý vận hành nhà chung cư hay bất kỳ mục đích nào khác.

Việc quản lý, sử dụng và công khai thông tin liên quan đến khoản quỹ bảo trì nhà chung cư hiện nay đang là vấn đề rất được cư dân chung cư quan tâm. Ban quản trị nhà chung cư phải chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật, đúng theo kế hoạch được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư. Để đảm bảo công khai, minh bạch trong việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung và quản lý thu chi nhà chung cư hiệu quả, mỗi hoạt động thu, chi liên quan đến khoản tiền này đều phải có hóa đơn tài chính, có thanh toán, quyết toán theo quy định của pháp luật về tài chính và phải báo cáo Hội nghị nhà chung cư.