Trông giữ phương tiện trong nhà chung cư là một trong các công tác của bộ phận an ninh tòa nhà, nằm trong dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Quy trình trông giữ phương tiện của các đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư diễn ra như sau:

1. Quy trình trông giữ ô tô trong nhà chung cư

2. Quy trình trông giữ xe máy trong nhà chung cư

3. Trông giữ xe đạp trong nhà chung cư

1. Quy trình trông giữ ô tô:

a. Đón khách:

Khi khách vừa dừng xe, nhân viên bảo vệ nhanh chóng ra giúp khách mở cửa, sau đó nói câu chào khách: “dạ, chào anh/chị”.

Trường hợp trời mưa thì nhân viên bảo vệ cầm ô che cho khách.

b. Hỏi khách có cần giữ xe hay không?

Sau đó nhân viên bảo vệ hỏi khách có cần gửi xe không, trường hợp không thì để khách tự gửi xe (thường có tài xế riêng). Trường hợp khách đồng ý cho toà nhà làm thủ tục gửi xe thì nhân viên bảo vệ lập thủ tục gửi xe.

c. Kiểm tra xe và lập biên bản nếu có.

- Tiếp đó, nhân viên bảo vệ kiểm tra trong ngoài của xe.

- Nếu xe ô tô có dấu hiệu đặc biệt như đã bị mất gương, sơn bị xước…, nhân viên bảo vệ phải nói: “dạ, em thấy xe của anh chị có…., anh chị vui lòng ký giùm cho em vào biên bản này”.

- Biên bản được ghi theo mẫu biên bản vụ việc trong quy trình xử lý sự cố an ninh.

d. Ghi phiếu gửi xe.

Sau đó, nhân viên bảo vệ ghi phiếu gửi xe và chuyển liên ngoài cho khách, tay để thấp ngang eo, đưa bằng tay phải, tay trái để bên dưới tay phải, hơi cúi đầu xuống. Và nói: “cho em gửi anh chị vé xe ạ”.

e. Giúp khách lấy đồ.

Trường hợp khách có quá nhiều đồ hay đồ khó lấy, nhân viên bảo vệ lấy đồ giúp khách và đưa cho khách. Khi đưa, động tác tay phải thể hiện như trên.

f. Mời khách vào toà nhà :

Sau đó, nhân viên bảo vệ mời khách vào toà nhà , bằng cách nói: “dạ, mời anh chị vào ạ!”.

Đồng thời tay phải đưa về phía cửa của toà nhà , tay phải cao ngang bằng eo.

Trường hợp trời mưa thì nhân viên cầm ô phải đưa khách cho đến khi khách đi vào trong cửa.

g. Lái xe ra bãi gửi xe.

Sau đó nhân viên bảo vệ dùng máy bộ đàm, liên hệ lái xe của công ty để đưa xe ra khu vực quy định.

Nhân viên bảo vệ không được mở cửa xe, ngồi vào bên trong xe.

h. Giao xe cho người trông xe.

Sau đó nhân viên lái xe lái xe ra khu vực quy định của công ty.

Nhân viên lái xe cho xe vào khu vực quy định, sau đó giao lại xe cho nhân viên trông xe.

Việc giao nhận phải thể hiện việc nhân viên trông xe phải ký vào sổ giao nhận của nhân viên lái xe.

i. Quản lý xe trong bãi.

- Mỗi 5 phút thì nhân viên phải nhìn toàn bãi xe một lần, khi có người lạ vào khu vực để xe phải nhắc nhở cho họ biết để họ đi ra chỗ khác.

j. Nhận yêu cầu của khách lấy xe và trả xe.

- Khi nhận yêu cầu của khách trả xe, nhân viên bảo vệ nói: “dạ, cho em xin vé xe ạ”.

- Khi đưa tay nhận vé xe thì tay còn lại phải để dưới tay đưa ra nhận vé, sau đó kiểm tra các thông tin trên vé xe và gọi bộ đàm cho lái xe của công ty để mang xe cho khách.

- Khi lấy xe phải cần thận không để xe bị xây sát. Sau đó, nhân viên lái xe mở cửa để mời khách lên xe.

k. Chào khách.

- Khi khách chuẩn bị lên xe, nhân viên lái xe hơi cúi đầu mỉm cười chào khách : “dạ, em chào anh chị ạ”.

2. Quy trình trông giữ xe máy:

a. Giúp khách dừng xe:

Khi khách vừa dừng xe máy, nhân viên bảo vệ nhanh chóng giúp khách dừng xe, nói câu chào khách: “dạ, chào anh/chị”, đối với nữ thì giúp khách chống xe an toàn.

​​​​​​​- Trường hợp có trời mưa thì một nhân viên cầm ô che cho khách, còn nhân viên còn lại thì giúp khách và ghi vé xe.

b. Kiểm tra xe như gương…và thông báo cho khách nếu thiếu những chi tiết đặc biệt.

c. Ghi phiếu giữ xe.

​​​​​​​- Sau khi xe đã được chống chân, nhân viên bảo vệ ghi vé xe, chuyển liên ngoài cho khách, đưa vé cho khách, tay để thấp ngang eo, đưa bằng tay phải, tay trái để bên dưới tay phải, hơi cúi đầu xuống. Và nói: “cho em gửi anh chị vé xe ”. ​​​​​​​

d. Giúp khách lấy đồ.

​​​​​​​- Trường hợp khách có quá nhiều đồ hay đồ khó lấy, nhân viên bảo vệ lấy đồ giúp khách và đưa cho khách. Khi đưa, động tác tay phải thể hiện như trên.

e. Mời khách vào tòa nhà 

​​​​​​​- Sau đó, nhân viên bảo vệ mời khách vào toà nhà, bằng cách nói: “dạ, mời anh chị vào ạ!”. Đồng thời tay phải đưa về phía cửa của toà nhà, tay phải cao ngang bằng eo.

​​​​​​​- Trường hợp trời mưa thì nhân viên cầm ô phải đưa khách cho đến khi khách đi vào trong cửa.

f. Đẩy xe vào bãi giữ xe.

​​​​​​​- Sau đó, nhân viên bảo vệ đẩy xe vào bãi giữ xe, khi đẩy phải cẩn thận không để xe va quẹt vào các vật khác.

​​​​​​​- Khi dựng xe, phải dựng ngay ngắn, thẳng hàng, đúng vị trí quy định, không để xe bị xây sát do va chạm.

​​​​​​​- Trường hợp trời mưa thì phải lấy tất cả các đồ của khách che lại khỏi bị ướt mưa.

g. Quản lý xe trong bãi.

- Mỗi 5 phút thì nhân viên phải nhìn toàn bãi xe một lần, khi có người lạ vào khu vực để xe phải nhắc nhở cho họ biết để họ đi ra chỗ khác.

- Trường hợp trời quá nắng hoặc trời mưa phải lấy các dụng cụ để che đậy.

h. Nhận yêu cầu của khách lấy xe và trả xe.

​​​​​​​- Khi nhận yêu cầu của khách trả xe, nhân viên bảo vệ nói: “dạ, cho em xin vé xe ạ”.

​​​​​​​- Khi đưa tay nhận vé xe thì tay còn lại phải để dưới tay đưa ra nhận vé, sau đó kiểm tra các thông tin trên vé xe và lấy xe cho khách.

​​​​​​​- Khi lấy xe phải cẩn thận không để xe bị xây sát.

​​​​​​​- Sau đó, nhân viên bảo vệ dong xe đến cho khách, và nói “dạ, em chào anh chị ạ”.

​​​​​​​- Trường hợp xe không nổ thì phải giúp khách đạp, cho xe nổ hoặc hướng dẫn khách đưa đến nơi cần sửa.

3. Quy trình trông giữ xe đạp​​​​​​​

a. Đón khách

​​​​​​​- Khi khách vừa dừng xe, nhân viên bảo vệ nhanh chóng giúp khách dừng xe, nói câu chào khách: “dạ, chào anh/chị”, đối với nữ thì giúp khách chống xe an toàn.

​​​​​​​- Trường hợp có trời mưa thì một nhân viên cầm ô che cho khách, còn nhân viên còn lại thì giúp khách và ghi vé xe.

b. Kiểm tra tình trạng xe và ghi phiếu giữ xe.

​​​​​​​- Nhân viên bảo vệ ghi vé xe, chuyển liên ngoài cho khách, đưa vé cho khách, tay để thấp ngang eo, đưa bằng tay phải, tay trái để bên dưới tay phải, hơi cúi đầu xuống. Và nói: “cho em gửi anh chị vé xe ”. ​​​​​​​

c. Giúp khách lấy đồ.

​​​​​​​- Trường hợp khách có quá nhiều đồ hay đồ khó lấy, nhân viên bảo vệ lấy đồ giúp khách và đưa cho khách. Khi đưa, động tác tay phải thể hiện như trên.

d. Mời khách vào tòa nhà

​​​​​​​- Sau đó, nhân viên bảo vệ mời khách vào toà nhà, bằng cách nói: “dạ, mời anh chị vào ạ!”. Đồng thời tay phải đưa về phía cửa của toà nhà, tay phải cao ngang bằng eo.

​​​​​​​- Trường hợp trời mưa thì nhân viên cầm ô phải đưa khách cho đến khi khách đi vào trong cửa.

e. Dắt xe vào bài giữ xe.

​​​​​​​- Sau đó, nhân viên bảo vệ dắt xe vào bãi giữ xe

​​​​​​​- Khi dựng xe, phải dựng ngay ngắn, thẳng hàng, đúng vị trí quy định, không để xe bị xây sát do va chạm.

f. Quản lý xe trong bãi.

- Mỗi 5 phút thì nhân viên phải nhìn toàn bãi xe một lần, khi có người lạ vào khu vực để xe phải nhắc nhở cho họ biết để họ đi ra chỗ khác.

- Trường hợp trời quá nắng hoặc trời mưa phải lấy các dụng cụ để che đậy.

g. Nhận yêu cầu của khách lấy xe và trả xe.

​​​​​​​- Khi nhận yêu cầu của khách trả xe, nhân viên bảo vệ nói: “dạ, cho em xin vé xe ạ”.

​​​​​​​- Khi đưa tay nhận vé xe thì tay còn lại phải để dưới tay đưa ra nhận vé, sau đó kiểm tra các thông tin trên vé xe và lấy xe cho khách.

​​​​​​​- Khi lấy xe phải cẩn thận không để xe bị xây sát.

​​​​​​​- Sau đó, nhân viên bảo vệ dắt xe đến cho khách, và nói “dạ, em chào anh chị ạ”.