Các tòa nhà, đặc biệt là các tòa nhà chung cư mọc lên như nấm, đòi hỏi công tác quản lý vận hành tòa nhà luôn được đề cao và chú ý hơn bao giờ hết. Để thỏa mãn yêu cầu thực tế đó, đã có rất nhiều công ty quản lý vận hành nhà chung cư chuyên nghiệp ra đời, nhằm đáp ứng phần lớn nhu cầu của thị trường nhà đất và yêu cầu sinh sống trong một môi trường an toàn, lành mạnh của cư dân chung cư nói chung.

Vào những năm cuối thể kỷ 20, dịch vụ quản lý tòa nhà đã manh nha tự phát để đáp ứng nhu cầu của công cuộc hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, do là tự phát nên nó chưa bị chi phối của pháp luật cũng chưa hoạt động theo một quy định, thể chế nhất định. Cho đến những năm 2010, nhận thấy sự bức thiết và cấp bách của thực tế, nên các đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư chuyên nghiệp dần được đưa vào khuôn khổ để các cơ quan, ban ngành quản lý và điều hành một cách có trật tự và khoa học.

I. Điều kiện để kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư:

II. Quy trình xin cấp giấy phép quản lý tòa nhà:

 

I. Điều kiện để kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư:

 - Trước tiên, doanh nghiệp phải được thành lập theo đúng quy định của pháp luật. Có đầy đủ các ngành nghề sau:

+ Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (8110).

+ Vệ sinh chung nhà cửa (8121).

+ Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác (8129).

+ Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (8130).

+ Dịch vụ hành chính, văn phòng tổng hợp (8211).

+ Dịch vụ quản lý bất động sản (6820)

Vì quản lý vận hành tòa nhà (đặc biệt là tòa nhà chung cư) là một ngành rất đặc thù, nó được tích hợp nhiều dịch vụ khác nhau. Bởi vậy, yêu cầu đối với một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này cũng cần phải có nhiều kỹ năng và ngành nghề khác nhau. Hơn nữa, sự phối kết hợp các ngành nghề, kỹ năng đó mới được xem là quan trọng và thiết yếu.

xem thêm : "Điều kiện để được cấp giấy phép quản lý vận hành nhà chung cư"

- Thứ 2: các bộ phận, phòng ban và cán bộ nhân viên trực thuộc, trực tiếp làm công tác quản lý vận hành tòa nhà phải có giấy chứng nhận quản lý vận hành tòa nhà theo đúng tinh thần của thông tư 14/2011/TTBXD.

- Thứ 3: Bản thân doanh nghiệp hoạt động dịch vụ phải có giấy phép quản lý vận hành nhà chung cư do Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản cấp. Giấy phép này sẽ được công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị cấp phép và Bộ Xây dựng.

Như vậy, để hoạt động được trong nghề, doanh nghiệp bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện khắt khe trên của pháp luật. Để minh bạch hóa hoạt động kinh doanh và dễ dàng hơn trong công tác lựa chọn nhà thầu dịch vụ của Ban quản trị tòa nhà hoặc các chủ đầu tư bất động sản, thì ngày nay việc kiểm tra thông tin giấy phép và năng lực doanh nghiệp đã được niêm yết công khai trên mạng.

xem thêm: "GIẤY PHÉP QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ CÓ ÁP DỤNG ÁP DỤNG CHO CHỖ NÀO"

II. Quy trình xin cấp giấy phép quản lý tòa nhà:

Sau khi đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp và các cán bộ có đầy đủ chứng nhận đã hoàn thành khóa học quản lý vận hành nhà chung cư thì doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ xin cấp giấy phép quản lý tòa nhà.

Theo điều 28 của thông tư 02/2016/TT-BXD thì:

a. Đơn vị phải gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ xây dựng (thường trực là Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản) để được xem xét, thông báo đủ điều kiện quản lý vận hành và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản của Bộ xây dựng, hồ sơ bao gồm:

- Bảo sao có chứng thực giấy tờ chứng minh năng lực công ty

- Bảo sao chứng thực quyết định thành lập các phòng hoặc bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và danh sách cán bộ các phòng, bộ phận này;

- Bản sao chứng tực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư của các thành viên Ban giám đốc, các trưởng, phó phòng, bộ phận và các trưởng, phó ca kỹ thuật, nghiệp vụ của đơn vị.

b.Trong thời hạn 20 ngày là việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ quy định, Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm xem xét, kiểm tra; trường hợp đủ điều kiện năng lực theo quy định thì phải có văn bản thông báo gửi đơn vị về việc đủ điều kiện để được quản lý vận hành nhà chung cư.

Văn bản thông báo được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Cục quản lý nhà và trị trường bất động sản và của Bộ xây dựng. Việc thông báo công khai cũng là để làm cơ sở cho hội nghị nhà chung cư tham khảo và quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư.

Chỉ có các đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có tên trên Cổng thông tin điện tử của Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ xây dựng mới đủ điều kiện ký Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với Ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung cư.

Trường hợp sau khi đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ xây dựng mà đơn vị quản lý vận hành bị giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động hoặc trong quá trình thanh tra, kiểm tra, cơ quan thẩm quyền phát hiện đơn vị này không còn đủ điều kiện về chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định thì Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm kiểm tra hoặc đề nghị Sở xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành đặ trụ sở chính để kiểm tra, nếu không còn đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành theo quy định thì thực hiện xóa tên khỏi Cổng thông tin điện tử của Cục quản lý nhà và thị trường Bất động sản và Bộ xây dựng.

hỏi đáp: "NHÂN VIÊN BAN QUẢN LÝ NHÀ CHUNG CƯ CÓ CẦN PHẢI CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ KHÔNG?"

"3 ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ ĐỂ TRỞ THÀNH ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ CHUYÊN NGHIỆP"