Tại các đô thị trên cả nước, số lượng nhà chung cư đang ngày càng gia tăng theo sự đô thị hóa tất yếu của nền kinh tế. Kéo theo đó, dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà cũng ngày càng phát triển tại các thành phố khác trên cả nước. Đặc biệt, tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh, quản lý tòa nhà đã có từ lâu, số lượng các công ty cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư kinh nghiệm lâu năm tại hai thành phố này vượt xa tổng số lượng của các công ty tại các thành phố khác cộng lại. Vậy hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư tại các tỉnh, thành phố trên cả nước đang diễn ra thế nào?

Nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước cũng có các công ty quản lý vận hành nhà chung cư chuyên nghiệp như Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Thuận, … Nhưng, do hầu hết tại các tỉnh, thành phố này, dân cư cũng không đông đúc, các tòa nhà chưa lớn mạnh về lượng cũng như về chất, nên nghề quản lý tòa nhà chỉ mới phát triển trong vài năm gần đây, số lượng các công ty dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư kinh nghiệm lâu năm không nhiều. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư chất lượng, ban quản lý nhà chung cư uy tín, bởi lẽ số lượng các công ty rất ít, không có nhiều sự so sánh.

Hoạt động của các doanh nghiệp, công ty kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư tại các tỉnh, thành phố này vẫn tuân thủ các quy định của pháp luật nói chung và hệ thống các quy định về quản lý nhà ở như Thông tư 02/2016/TT-BXD, Luật đất đai,… nói riêng. Vì vậy, các công ty quản lý vận hành nhà chung cư kinh nghiệm lâu năm tại các tỉnh, thành phố khác cũng phải có giấy phép quản lý vận hành nhà chung cư cho công ty và giấy chứng nhận quản lý vận hành tòa nhà dành cho nhân viên hoạt động liên quan. Tuy nhiên do đặc thù nên số lượng các công ty quản lý vận hành tại các tỉnh thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng. Điển hình như hiện tại trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng có 141 công ty quản lý vận hành nhà chung cư tại Hà Nội, nhưng chỉ có 1 công ty quản lý vận hành nhà chung cư tại Quảng Ninh, và không có công ty quản lý vận hành nhà chung cư tại Hải Dương.

Do thị trường còn yếu và kinh nghiệm quản lý không nhiều, nên phần lớn các công ty quản lý vận hành nhà chung cư tại các tỉnh, thành phố khác hoạt động mang tính tự phát, manh mún, tính chuyên nghiệp không cao. Cũng do thiếu kinh nghiệm quản lý vận hành nhà chung cư trên thực tế, nên hiệu quả hoạt động quản lý vận hành nói chung hay hiệu quả các công tác như vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà, an ninh tòa nhà, quản lý rủi ro nhà chung cư, phòng cháy chữa cháy chung cư (PCCC chung cư),… không được tối đa hóa. Điều này khiến cho các Ban quản trị nhà chung cư không có nhiều lựa chọn trong việc thuê công ty quản lý vận hành nhà chung cư chất lượng, và một số bất cập vẫn thường xuyên xẩy ra nhưng cư dân chung cư vẫn phải chấp nhận sống chung với nó.