Tin tuyển dụng

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN NỘI BỘ

Ngày đăng 13/08/2018

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị phần và phát triển bền vững, công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Housecare Việt Nam tuyển dụng vị trí Kế toán tòa nhà. 1. Số lượng: ...

TUYỂN DỤNG THƯ KÝ TÒA NHÀ

Ngày đăng 13/08/2018

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị phần và phát triển bền vững, công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Housecare Việt Nam tuyển dụng vị trí Thư ký tòa nhà tòa nhà. 1....

TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT KỸ THUẬT TÒA NHÀ

Ngày đăng 13/08/2018

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị phần và phát triển bền vững, công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Housecare Việt Nam tuyển dụng vị trí Giám sát kỹ thuật tòa nhà. 1....

TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN TÒA NHÀ

Ngày đăng 13/08/2018

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị phần và phát triển bền vững, công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Housecare Việt Nam tuyển dụng vị trí Kỹ thuật viên tòa nhà. 1. Số...

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ TRƯỞNG TÒA NHÀ

Ngày đăng 13/08/2018

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị phần và phát triển bền vững, công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Housecare Việt Nam tuyển dụng vị trí Kỹ sư trưởng tòa nhà. 1. Số...

TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN CHO TÒA NHÀ

Ngày đăng 03/07/2018

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kỹ thuật cơ điện 2. Yêu cầu: ...

TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ SƯ TRƯỞNG CHO TÒA NHÀ

Ngày đăng 03/07/2018

1. Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư trưởng tòa nhà 2. Yêu cầu: ...

TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG CHO BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Ngày đăng 03/07/2018

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Văn phòng 2. Yêu cầu: -...