Tin tuyển dụng

TUYỂN NHÂN VIÊN THU NGÂN CHO BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Ngày đăng 29/06/2018

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Thu ngân 2. Yêu cầu: ...

TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN CHO BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Ngày đăng 29/06/2018

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên lễ tân tòa nhà 2. Yêu cầu: - Tuổi đời: 18-25 ...

TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ CHO TÒA NHÀ

Ngày đăng 29/06/2018

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bảo vệ tòa nhà 2. Yêu cầu: ...

TUYỂN NHÂN VIÊN VỆ SINH CHO TÒA NHÀ

Ngày đăng 29/06/2018

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên vệ sinh 2. Yêu cầu: - Tuổi đời: trên 18 ...

TUYỂN CA TRƯỞNG ĐỘI BẢO VỆ

Ngày đăng 29/06/2018

1.Vị trí tuyển dụng : Ca trưởng đội bảo vệ 2. Yêu cầu : ...

TUYỂN ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI BẢO VỆ

Ngày đăng 29/06/2018

1. Vị trí tuyển dụng: Đội trưởng đội bảo vệ 2. Yêu cầu: ...

TUYỂN GIÁM SÁT VỆ SINH TÒA NHÀ

Ngày đăng 29/06/2018

1.Vị trí tuyển dụng : Giám sát dịch vụ vệ sinh tòa nhà 2. Yêu cầu: ...

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Ngày đăng 29/06/2018

1. Vị trí tuyển dụng: Trưởng ban quản lý tòa nhà 2. Yêu cầu: - Tuổi đời: trên...