Tin tuyển dụng

TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Ngày đăng 28/06/2018

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị phần và phát triển bền vững, công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Housecare Việt Nam tuyển dụng vị trí Tổng quản lý Tòa nhà/Giám đốc ban quản lý tòa nhà. ...

TUYỂN GIÁM SÁT DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ

Ngày đăng 11/04/2018

1. Vị trí tuyển dụng : Giám sát dịch vụ 2. Yêu cầu : ...