Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ trong dịch vụ quản lý tòa nhà là hình thức tiếp quản, quản lý và vận hành trong một thời gian xác định. Trong thời gian đó, công ty cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà cần phải có kế hoạch đào tạo và chuyển giao công nghệ cho đại diện của phía khách hàng, thường là chủ đầu tư. Việc cung cấp một dịch vụ đầy đủ theo hướng tư vấn và chuyển giao công nghệ như vậy có một số ưu điểm như sau:

- Chủ đầu tư không mất thời gian để làm quen với lĩnh vực mới (vì quản lý tòa nhà thường là một lĩnh vực tay ngang của chủ đầu tư).

- Chủ đầu tư có ngay một ekip thực thi công việc trơn tru, nhanh gọn- không cần đầu tư trước.

- Chủ đầu tư không lo ngại vấn đề về vận hành quản lý hệ thống kỹ thuật giai đoạn đầu tiên.

- Giảm tải áp lực cho chủ đầu tư: Chủ đầu tư chỉ là người chỉ đạo, mọi công việc bàn giao dự án, thu-chi tài chính, vận hành kỹ thuật đều do ban quản lý tòa nhà đứng ra đại diện để giao dịch với khách thuê, mua.