1. Vị trí tuyển dụng: 

Nhân viên bảo vệ tòa nhà

2. Yêu cầu:

- Tuổi đời: trên 18

- Bằng cấp:

Tốt nghiệp PTTH trở lên

- Kinh nghiệm:

+ Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm bảo vệ tại các tòa nhà

+ Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

+ Ưu tiên có chứng chỉ đã hoàn thành khóa học an ninh dành cho nhân viên bảo vệ

3. Công việc đảm nhận:

- Bảo vệ các mục tiêu tại tòa nhà

- Bảo vệ tài sản, phương tiện của tòa nhà và của cư dân

- Hỗ trợ thông tin cho cư dân, khách hàng, ban quản lý khi cần

- Tuần tra, phòng ngừa cướp giật, hành vi xấu ảnh hưởng đến an toàn của tòa nhà.

4. Chế độ:

- Lương hàng tháng: từ  6.000.000 đồng/tháng trở lên, tùy thuộc năng lực và mức độ đảm nhận công việc.

- Đồng phục, bảo hộ, công đoàn, thăm hỏi ốm đau… theo quy định chung của công ty

- Đào tạo nội bộ

- Thưởng Lễ, Tết đầy đủ

- Chế độ khác theo quy định của công ty từng thời kỳ

5. Thời gian và địa điểm làm việc:

- Thời gian: theo phân ca trong ngày và trong tuần.

- Hỗ trợ chỗ ngủ, nghỉ tại dự án

- Địa điểm: Các dự án tại Hà Nội.

6. Nộp hồ sơ:

Nộp CV vào nhansuhousecarevn@gmail.com hoặc gọi hotline tuyển dụng 0968 111 728